V Anderson, Gidske Veier og vandringer ib. 1972
V Aramilew, Iwan Taiga ib. 1960
V Aurusell, Joe Pelsjeger i Canada ib. 1960
V Berg m.fl. Naturen - Lære- og lesebok for folkeskolen ib. 1953
V Bergman, Gøran Fuglenes liv ib. 1963 BB
V Berset, Odd Hilmar Nøis. storjegeren fra Svalbard. ib.
V Bruun, Daniel Den gamle godsejer fortæller om jagt og eventyr fra et ophold hos Sir John Drummond-Hay i Marokko ib. 1895
V Cappelen, Peder W. Alene med vidda Ib. 1. oppl. 1964
V Cappelen, Peder W. Eventyret ute, brev fra Flyndrefjord Ib. ?
V Cappelen, Peder W. Goddag, Regnbue! Ib. 1.oppl. 1991
V Cappelen, Peder W. Vandringer - med tegninger av Hammarlund. ib. 6.-8.tusen 1968
V Carr, Norman Farlig vennskap Ib. 1963
V Caspari, Theodor Av Jotunheimens saga ib.
V Caspari, Theodor Fra bygdevei og sætersti ib. 1916
V Caspari, Theodor Høifjeld og fjeldfolk ib. 1927
V Caspari, Theodor Norsk Høifjeld ib. 1907
V Curwood, James O. Kong Gråbjørn hf. 1931
V Dethier, V. Dyrenes atferd ib. 1966 BB
V Evjenth, Håkon Trollbotn. ib. 1946
V Fjelstad, Sverre M. Blåmeisa hf. Trekantserien 1971
V Fjelstad, Sverre M. Gråspurven ib. Trekantserien ?
V Fjelstad, Sverre M. Ville venner ib. 1965
V Friluftsliv 1 og 2 ib. ?
V Giæver, John Dyretråkk og fugletrekk på 74 nord. ib. DnB 1967
V Gorboe, Rolf Det tapte paradis. ib. 1944 ill.
V Hafslund, Per Dyr i kameraøyet ib. 1964 BB
V Hafslund, Per Naturens eventyr ib. 1962
V Herre, Bernhard En jegers erindringer. pb. 6. utg. 1966
V Hølaas, Odd Th.Kittelsen - Den norske faun ib. 1941
V Håland, Karton En holme under solen. ib. 1969 ill.
V Håland, Karton Fra ørnefjell til alveland. ib. 1974 ill.
V Håland, Karton Jord med din glede. ib. 1972 ill.
V Håland, Karton På villhei og vidde ib. 1971 ill.
V Håland, Karton Skjærgårdsvår. ib. 1966
V Håland, Karton Villmarkssommer ib. 1967
V Jakt og fiske 1 ib.
V Killingstad, A. Dyr hjemme og ute ib. 1937 BB
V Kjukum, Oluf Det finnes ingen grenser. ib. 198- ill.
V Krafft, Arne Blant isfjell og hval hf. 1942
V Larsen, Helmik Den store daiken på Kutusof. ib. 1932
V Larsen, Helmik Gullgravere. ib. 1929
V Larsen, Helmik Ødemarken. ib. 1933
V Leslie, Robert Franklin Tre år blant bjørner. ib. 1969 ill.
V Løvenskiold, H. L. Fokstumyren Hf. 1962
V Munk, Kaj Liv og glade dager. ib. 1946
V Nilsen, Knut A. Med sykkel i ryggsekken ib. 1971
V Norwood, Charles Mann med stålvilje bl. Villmarkserien 1955
V Oslomarka Håndbok for friluftsfolk ib. 3.utgave 1940
V Owl, Grey The tree ib. 2.opplag 1937
V Sann, Jacob Småfugl året rundt - en kalender fpr fuglevenner ib. 1951 BB
V Sann, Jacob Våre venner småfuglene hf. 4.utg 1953
V Schøyen, Carl Fuglefjell hf. 1940
V Senje, Sigurd Perleuglemannen. ib. 1978
V Tre i Norge ved to av dem. ib. 1947
V Ugle, Grå Sajo og beverungene ib. 1936
V Ugle, Grå Ødemarkens pilegrimer ib. 1937
V Veg og varde. ib. 1943
V Wallquist, Einar Nord i villmarken ib. 1955
V Wilse, Eyvind Friluftsminner. ib. 1928 ill.
V Wyndham, Francis M. Villmarksliv i norske fjell for hundre år siden ib. 1970
V Wærenskjold, Leif Bilder fra Guds have ib. 1964
V Ytteren, L Trollfjell ib. 1944
V Økland, Fridthjof Fjellrypas hjem. Høyfjellets fugler og pattedyr ib. 1942 BB
V Aars, Ferdinand ... å stjele dager fra livet ... Friluftsliv i skjemt og alvor ib. 1963
V Aars, Ferdinand Jakt, fiske og ferier ib. 1942
V Aars, Ferdinand Livet på skauen Ib. 1937
V Aars, Ferdinand Når vi nå prater om fisk. hf. 1954

S Amundsen, Roald Opdagelsesreiser. minneutg. ib. 4 b. 1928
S Arnesen, Odd Vi flyver over Eirik Raudes land ib. 1932
S Balstad, Liv Nord for det øde hav ib. 5.opplag 1955
S Brox, Karl H. Menn under polen Ib. 1. utg. 1978
S Fuchs og Hillary Over Sydpolen. ib.
S Nordnes, Bjarne Vinterland. ib. -1976 BB, ill.